Langt størstedelen af befolkningen på vores planet kan ikke se den naturlige nattehimmel på grund af lysforurening.

Lysforurening er forårsaget af menneskelig udvikling, tankeløs adfærd og dårligt design af lysarmaturer.

Lysforurening påvirker menneskers sundhed og påvirker naturen negativt.

 

 

Hensynsløs lysforurening

Hvad er lysforurening?

Der er tre hovedtyper af lysforurening: Diffus oplysning af himlen, blænding, og spredning af lys udenfor det område man gerne vil oplyse.

Menneskelig udvikling, tankeløs adfærd og dårligt lysarmaturdesign bidrager til lysforurening. 

Langt størstedelen af jordens befolkning kan ikke se den naturlige nattehimmel på grund af lysforurening.

Og udviklingen går den forkerte vej. Antallet af mennesker i verden, som kan se en uforstyrret nattehimmel, bliver mindre hver dag. Hvert år øges lysforureningen på verdensplan med omkring 10%.

Menneskers sundhed bliver påvirket af lysforurening, f.eks. ved dårlig søvnkvalitet og ændret døgnrytme.

Da mange dyr er afhængige af vekselvirkningen mellem naturligt sollys og mørke for at udføre kritiske livsfunktioner, som reproduktion eller migrering, påvirker lysforurening deres evne til at overleve.

Lysforurening er spild af energi, og på den måde påvirker det også planetens klima.

 

Orion

Hvordan påvirkes dyr og økosystemer af lysforurening?

Da mennesker bliver påvirkede af lysforurening, giver det mening at resten af dyreriget også bliver det. Livscyklussen for mange dyr - fra fouragering til migration og mere - er dikteret af mængden af lys om natten. 

Månens fase er også bestemmende for mange processer. Men når lysforurening ændrer på den samlede mængde lys om natten, bliver det umuligt for dyr at aflæse månefasen.

Her er nogle af de mange vilde arter, der er ramt af kunstig lysforurening.

Fugle

Trækfugle står over for alvorlige trusler fra lysforurening. Millioner af trækfugle dræbes hvert år som en direkte følge af lysforurening, når de mister orienteringen.

Lysforurening ændrer de naturlige mønstre af lys og mørke i økosystemer. Det kan ændre fugles trækmønstre, fødesøgningsadfærd og kommunikation. Fuglene bliver tiltrukket af kunstigt lys om natten, især når der er lave skyer, tåge, eller regn. Når de flyver i lavere højder, bliver trækfugle desorienterede og kan ende med at cirkulere i oplyste områder. Det får fuglene til at blive udmattede eller kollidere med bygninger.

Fugle, der udsættes for kunstigt lys, bliver urolige og mister søvn. De vågner tidligere på dagen og lægger deres æg tidligere på sæsonen, langt før der findes tilgængelig mad til deres unger. Kunstigt lys forstyrrer også deres evne til at jage om natten.

https://flap.org/bird-migration/

Havskildpadder

Lysforurening skader både voksne og rugende havskildpadder. Voksne havskildpadder søger mod mørke strande for at lægge deres æg, men de kommer ikke i land for at gøre det, hvis der er for mange lys.

"Beviser for desorientering af havskildpadder langs Floridas Atlanterhavs- og Golfkyster kan være hjerteskærende og uhyggelige," skriver National Fish and Wildlife Foundation i et blogindlæg. "Uklækninger efterlader ofte forvirrede, zig-zaggende spor i sandet, før de går ind i landet for at blive knust på en nærliggende vejbane. Gigantiske voksne hunner ender nogle gange i et feriesteds swimmingpool eller under hjulene på et køretøj."

Natsværmere

Lys kan fuldstændig distrahere natsværmere, så de flyver besat mod lamper og til sidst dør. 

En artikel offentliggjort i 2020 i tidsskriftet "Insect Conservation and Diversity" fortæller, at kunstigt lys om natten kan forstyrre reproduktionen såvel som larve- og puppeudviklingen. Forskere fandt stærke beviser for virkninger af kunstigt lys på møls adfærd og fysiologi.

Natsværmere er vigtige bestøvere af mange planter. Disse planter vil ikke blive bestøvet, og derved ikke danne frø, når natsværmere har travlt med at opsøge lamper i stedet for at opsøge blomster.

Natsværmere er også fødekilde for mange flagermus.

https://resjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/icad.12447

Andre insekter

Vi kender alle synet af store mængder af insekter som sværmer omkring lamper om aftenen og natten.

Det er ikke helt opklaret hvorfor de gør det, men vi ved at det er spild af deres tid og energi, som de skulle have brugt på reproduktion og andre vigtige gøremål. Det har en direkte effekt på antallet af insekter, og derved også på antallet af dyr som lever af disse insekter. 

Flagermus

Flagermus kan gå glip af den bedste tid til at jage insekter, når kunstigt lys forlænger skumringen.

Eksperimenter udført af Bat Conservation International, en nonprofit-organisation dedikeret til pattedyrets beskyttelse, viste, at mindre hesteskoflagermus (som er nataktive) ændrer deres aktiviteter på en "dramatisk" måde i kunstigt lys om natten.

https://www.batcon.org/blinded-by-the-light/

Frøer og padder

Hvis et udendørs lys tændes om natten, stopper frøer og tudser deres parringskald og genoptager ofte ikke i timevis. De har brug for mørkets beskyttelse for at kunne være aktive uden at blive spist af andre dyr, så de vil instinktivt stoppe deres parringsaktiviteter når der er for meget lys.

Bedre afskærmning af lys

Hvad kan jeg gøre for at reducere lysforureningen?

Hvis du slukker lys, der ikke tjener et formål, har det en øjeblikkelig og håndgribelig virkning - du leverer ikke længere det forurenende 'stof" i miljøet. Det er ikke som kemisk forurening af vand eller landbrugsafstrømning, som kan tage årtier at rense og få genoprettet miljøet.

Du kan let lære om de typer af lys og lamper, der undgår overdreven spreding eller lysstyrke, og vælge at købe dem. Eller lad producenterne vide, at du foretrækker lysarmaturer designet til at skabe mindre lysforurening.

https://darksky.org/what-we-do/darksky-approved/

Men med hensyn til langsigtet reparation er det svært at sige, hvor hurtigt - hvis overhovedet - visse påvirkninger på mennesker kan vendes, selv om vi alle fik bedre belysningsvaner. 

Det kan tage lang tid for arter at vende tilbage og bruge et habitat, hvis der har været meget skarpt lys, der oversteg tolerancen for de arter som levede der.

Vi overvåger hele tiden niveauet af lysforurening i Dark Sky Park Møn, for at vide om der sker ændringer. 

Lysforurening fra hus

Hvordan hænger lysforurening og energieffektivitet sammen?

Når du bruger for meget af noget, eller ikke er forsigtig med hvordan du bruger det, er der uundgåeligt spild. Og at lade lys stå tændt hele natten eller ikke lede det til det tilsigtede sted resulterer i overflødigt energiforbrug.

På verdensplan estimerer International Dark Sky Association, at mindst 30% af al udendørs belysning er spildt på grund af uafskærmede armaturer.

Bliver planter påvirket af lysforurening?

Lysforurening kan have adskillige negative virkninger på planter og økosystemer. Her er nogle af de måder, hvorpå lysforurening påvirker planter:

  1. Blomstring og frugtsætning: For mange planter, især dem med fotoperiodisk adfærd (reagerer på ændringer i lysmængden i løbet af dagen), kan lysforurening forstyrre deres naturlige vækstcyklus. Dette kan føre til unormal blomstring og frugtsætning, hvilket kan påvirke planternes reproduktion og frugtproduktion.
  2. Vækstmønstre: Lyset fra bybelysning og andre lyskilder kan forstyrre planternes vækstmønstre. Det kan føre til, at planterne vokser mod lyset, hvilket kan resultere i skæve vækstretninger og svækkede stængler.
  3. Fotosyntese: Lysforurening kan også påvirke fotosyntesen hos planter. For nogle planter kan det føre til en ændring i fotosynteseprocessen, som kan have konsekvenser for deres energiproduktion og overlevelse.
  4. Dyreliv og bestøvning: Lysforurening kan påvirke insekter og andre bestøvere, hvilket igen kan påvirke planter. Mange planter er afhængige af natlige bestøvere som natsommerfugle og bier. Hvis disse bestøvere forstyrres af lysforurening om natten, kan det have negative konsekvenser for bestøvning og frugtsætning.
  5. Økosystemændringer: Samlet set kan lysforurening påvirke økosystemer ved at ændre interaktionerne mellem planter og dyr. Dette kan have vidtrækkende konsekvenser for biodiversiteten og strukturen af naturlige økosystemer.
  6. Sårbarhed over for skadedyr og sygdomme: Når planter forstyrres af lysforurening og ikke følger deres naturlige vækstcyklus, kan de blive mere sårbare over for skadedyr og sygdomme. Dette skyldes, at deres naturlige forsvarssystemer muligvis ikke fungerer korrekt i tilfælde af ændret vækst og udvikling.

Det er vigtigt at forstå, at virkningerne af lysforurening på planter kan variere afhængigt af arten, lokaliteten og intensiteten af forureningen. For at beskytte planter og bevare sundheden i økosystemer er det nødvendigt at reducere lysforurening og tage hensyn til dens virkninger på naturlige områder. Dette kan omfatte anvendelse af skærme på lyskilder, brugen af lavintensitetsbelysning og reguleringer omkring belysning i naturområder.