Kulturregion Storstrøm

Mærk Mørket

Mærk Mørket

 

Ansøgende forening

Dark Sky Denmark, ℅ Morten Pihl

CVR 44320355

 

Projektansvarlig

Morten Pihl  
41428878

 

Samarbejdspartner

Højerup Borgerforening  
Stevns Kommune  
Anita Pedersen  
51905700  
anita.stevns@gmail.com

 

Projektets løbetid

2/1/2024 - 30/12/2024

 

Kort beskrivelse

Vi vil gerne inddrage børn, unge og voksne i et projekt som skal inspirere dem til at se på nattemørke som noget positivt, og samtidigt hjælpe med kortlægning af lysforurening i deres omgivelser. Deltagerne vil lære om betydningen af nattemørke for naturen og menneskers sundhed, og for biodiversitet. Kortlægningen vil munde ud i konkrete forslag til at nedbringe lysforurening, og en nøjagtig inddeling af områder som kan klassificeres i grader af lysforurening. Deltagerne vil blive inviteret på rundvisning i Dark Sky parken på Møn, for at give dem en idé om hvordan himlen ser ud ved minimal lysforurening, få undervisning i målemetoder, udlån af lysmålere, og hjælp til hvordan man finder kilder til lysforurening.

Ved ekskursioner vil vi (afhængigt af årstiden) prøve at samle og bruge nogle af de mange vilde spiselige urter, og generelt vil vi servere snacks mv. med omtanke for miljøet.

En del af projektet vil være at de medvirkende identificerer f.eks. virksomheder med overflødig belysning om natten, og initiativtagerne vil forsøge at mødes med ejere, og komme med forslag til hvordan de kan reducere deres lysforurening. Deltagerne vil evaluere forbedringer og udstede certifikater/diplomer til virksomheder og private som i projektetes løbetid har ændret deres belysning til at være mere skånsom for nattemørket.

Formål

Det grundlæggende formål med projektet er at inspirere deltagerne til at se på nattemørke som noget positivt, som ikke skal bekæmpes.

Mørke er et negativt ladet ord, og lys ses som positivt.

Siden industrialiseringen begyndte, har den kunstige belysning været konstant tiltagende.

Det har resulteret i at der findes meget få steder i Danmark (og resten af verden), hvor mennesker kan nyde synet af en uforstyrret nattehimmel.

Det har også betydet at kendskabet til himlen, planeter og stjerner er faldet, og at ældre menesker ved mere om nattehimlen end unge gør i dag.

Derfor er en del af formålet også at inspirere unge til at se praktiske formål med STEM undervisning, hvor videnskab, teknologi, matematik og udvikling af forsøgsmetoder kan bruges til noget håndgribeligt og positivt.

Da der ikke findes nogen lovgivning som begrænser lysforurening, er det vigtigt at udbrede kendskabet til problemet, så flere mennesker lærer at sætte pris på nattemørket.

På den måde kan deltagerne have en positiv indflydelse på deres omgivelser på et punkt som er relativt let at gøre noget ved. I projektgruppen vil vi prøve at hjælpe deltagerne med at få end god oplevelse, ved at de kan påvirke forhold omkring dem.

Det kan være meget svært for børn og unge at føle at de har nogen indflydelse på resten af verden, men I de fleste tilfælde kan man opnå resultater ved sagligt at forklare om et problem, som folk ikke har været opmærksomme på. Det kan f.eks. være bedre afskærmning af lys, eller tilslutning af bevægelsessensorer. Eller i mange tilfælde helt at slukke for unødvendig belysning om natten.

Initiativtagerne har i flere år arbejdet med emnet, f.eks. gennem initiativet “Dark Sky Park Møn & Nyord”, og hjælp til andre områder i Danmark som ønsker certificering af Dark Sky parker.

Mængden af lysforurening i Danmark stiger med ca. 8% om året, og der findes ingen lovgivning om det, selv om der er rigeligt med dokumentation om hvor negativt det påvirker dyr, mennesker og økosystemer (https://darkskymoen.dk/da/lysforurening).

Lysforureningen i Danmark bliver ikke mindre, selv om der oprettes mange isolerede dark sky parker på mindre øer. Udviklingen kan kun ændres ved borgerinddragelse og opmærksomhed på problemet, og samarbejde mellem kommuner, virksomheder og borgere. Det er delvis lykkedes på Møn, ved en meget stor indsats. Vi synes det vil være spændende at se om det kan gøres på en anden måde, og de erfaringer vi kan få med dette projekt vil være meget interessante for andre dele af landet.

Målgruppe og rekruttering

Målgruppen er børn og unge, og deres familier.  
Deltagere rekrutteres ved omtale i avisartikler, på YouTube, Instagram/Facebook, websider som omhandler Dark Sky Park Møn, på projektets hjemmeside, gennnem Højerup Borgerforening, gennem Filmfabrikken Møn, og gennem netværket af biosfæreambassadører, herunder gruppen af unge ambassadører. Da der løbende vil blive publiceret video/fotos/lyd fra deltagerne, er det muligt at der løbende vil komme flere tilmeldte deltagere og samarbejdspartnere, også fra andre dele af regionen. Det er ikke et problem for gennemførelsen af projektet hvis ikke alle er tilmeldte fra start. Der kan løbende afholdes introduktion for grupper af nye tilmeldte.

Filmfabrikken Møn, som Morten Pihl har arbejdet for og med i mange år, vil være en rekrutteringskanal, da der allerede er kontakt med mange børn og unge i hele regionen som er interesserede i film.

Det er meningen at der gennem projektets levetid skal findes flere samarbejdspartnere i andre kommuner. Det tager tid at finde de rigtige samarbejdspartnere, men det er forhåbentligt nemmere når projektet er i gang, og kendskabet til det øges.

Deltagere rekrutteres også ved at tage kontakt til naturfagslærere i regionen, og tilbyde dem at deltage i projektet med deres elever.

Antal deltagere

Ca. 100

Sted

Udendørs. Introduktion foregår i Liselund Slotspark på Møn, eller på en eng med observatorie og bålplads ved Råbyoved Skov, Møn.

Deltagernes egne aktiviteter med måleapparater og videodokumentation vil primært foregå nær deres bopæl.

Morten Pihl vil løbende mødes med deltagere, og da der af budgetmæssige hensyn ikke vil være måleapparater nok til alle, skal deltagerne skiftes til at bruge dem.

Formidling

Deltagerne skal, udover målinger, også dokumentere deres oplevelser, og hvad de føler ved at være ude i mørket (sanseindtryk, frygt, stemning), og fortælle om de ændrer deres forhold til mørke gennem projektets løbetid. Det kan være med videooptagelser, skriftligt, fotografisk, med tegninger, eller ved at lave lydoptagelser. Arrangørerne vil også lave interviews af deltagere, hvor de mundtligt fortæller om deres oplevelser. Denne dokumentation vil løbende blive publiceret på YouTube, Facebook, Instagram, og på projektets hjemmeside (https://darkskydenmark.dk, stadig under udvikling). Dette vil forhåbentligt skabe mere interesse og omtale, og rekruttere nye aktive deltagere.

Dokumentationen samles ved afslutningen af projektet til et værk om mørke, som inddrager de tanker og følelser deltagerne har om emnet. Formidlingen af projektet vil være en video, sammensat af video, billeder og lyd som deltagerne har bidraget med, kombineret med arrangørernes egne optagelser fra udflugter med deltagerne. Denne video vil blive publiceret på alle de før nævnte medier.

Erfaringer fra projektet vil være interessante for mange i andre dele af landet, og verden. Det er et pilotprojekt i borgerindragelse vedrørende lysforurening, og resultaterne vil give viden om mulighederne for dette i fremtiden.