Hvordan vi vil bekæmpe lysforurening i Danmark

Der mangler en måde at anerkende virksomheder og enkeltpersoner som reducerer deres lysforurening, selv om de ikke befinder sig på et sted med lav grad af lysforurening.

Den internationale organisation IDA, baseret i USA, certificerer større områder med et lavt niveau af lysforurening.

Vi arbejder for at kunne udstede certifikater for en vellykket indsats mod udleding af lysforurening, og underskrvning af en erklæring om at bibeholde en lav grad af lysforurening.

Vi arbejder for at kortlægge og mindske lysforurening i Danmark, ved en borgerindsats som udmønter sig i certificeringer for de områder der kan mindske deres lysforurening. Der kan være bronze, sølv, og guld-klassificering, afhængig af niveauet af lysforurening, og hvor meget den relativt er formindsket i forhold til  tidligere målinger.

Medlemmer kan låne SQM apparater, eller bruge dertil indrettede apps på telefon, så man kan vurdere ud fra det. Evt. kan fotos med en bestemt indstilling af kameraet bruges.

Vi vil gerne gøre det muligt at få certificeret små områder, f.eks. en landsby, en virksomhed, eller måske helt ned til en enkelt bolig.

Formålet er at vende udviklingen, som startede med opfindelsen af elektrisk lys, og at ændre ordet “mørke"’s negative betydning, i forhold til “oplysning". Om natten er mørke positivt.

Lysforureningen i Danmark forøges hele tiden, med omkring 8% årligt. 

Så jo flere som kan blive certificerede med en klassificering af kvaliteten af mørket og en kvantificering af den relative forbedring de har foretaget, og blive stolte af at få papir på det, jo bedre for hovedformålet, at vende udviklingen og mindske lysforureningen.

Certificeringen skal selvfølgelig ikke udvandes, så alle og enhver kan få certifikat. Det kræver ændringer af eksisterende belysning, målinger og dokumentation, og områder klassificeres ud fra måleresultaterne.

Nu samler vi samarbejdspartnere, som gerne vil bidrage til at mindske lysforurening på denne måde, og kan bidrage med forskellige kompetencer. 

Dark Sky Denmark
  • Alle kan gå i gang med det samme, selv en lille landsby
  • Man kan få certifikat for formindskelse af egen lysforurening, selv om man befinder sig i et område med høj lysforurening.
  • Dark Sky Denmark giver hjælp og rådgivning om hvordan man bedst nedbringer lysforurening
  • Udlån af SQM apparater
  • App til måling og rapportering
  • Jo flere områder som opnår en status, jo bedre
  • Hurtig proces

Vi mener at oprettelsen af Dark Sky parker rundt omkring, som turistmagneter, ikke tjener det store formål udenfor det enkelte lille område, bortset fra at få en lille smule mere opmærksomhed på problemerne. 

Det til trods for at vi har været med til oprettelsen af en Dark Sky park på Møn, og arbejder med den til daglig, taler med hundredevis af besøgende her, og hjælper med oprettelsen af andre Dark Sky parker i Danmark. 

Det er absolut ikke en konkurrent til IDA vi vil oprette, men en organisation som vil kunne certificere og præmiere forbedringer, selv om lysniveauet stadig er for højt til andre former for certificering. 

Vi vil udlåne måleapparater, samle målinger fra apps, og ved at lokke med certifikater (som er bundet op på de aktuelle tal for lysforurening i området) få en kontinuerlig overvågning af lysforureningen. Ellers er det umuligt at få lavet målinger overalt. 

Som det er lige nu, er der kun meget sporadisk måling af lysforurening rundt omkring i Danmark. Det vil vi gerne lave om på, ved at medlemmer kan låne udstyr, og få hjælp til at nedbringe deres og andres lysforurening.

Vi har på Møn fået en masse virksomheder og produkter som udnytter “Dark Sky” branding, men ikke på nogen måde bidrager, eller dæmper deres lysforurening. Som det er nu, er der ingen måde at få certifikat for at en virksomhed har reduceret sin lysforurening, og ingen måde man kan stille krav til dem. 

Så et af vores formål er også at kunne blåstemple de virksomheder som ønsker at brande sig med "Dark Sky". Det bør være et krav at virksomheden aktivt har gjort et arbejde for at reducere deres og andres lysforurening, for at kunne  blive certificeret som "Dark Sky venlige".